Narzędzia strony

12.07.2019 -- Podkarpackie – 100% powiatów z dostępem do EKW

Podkarpackie to pierwsze województwo, w którym już wszystkie powiaty korzystają z bezpośredniej komunikacji rejestru EGiB z Elektroniczną Księgą Wieczystą. Osiągnięty wynik potwierdza, to że podkarpackie zasłużyło na pozycję lidera wśród województw w zakresie powyższej funkcjonalności, o czym GUGiK informował 5 lipca 2019 r. Aktualnie z komunikacji między rejestrami EGiB a EKW korzysta już ponad 230 powiatów, które zostały przedstawione na załączonej mapie oraz wykresie (procentowy udział powiatów korzystających z ww. komunikacji w odniesieniu do ogólnej liczby powiatów w danym województwie).