Narzędzia strony

13.03.2019 -- „Wymiana danych pomiędzy rejestrami publicznymi” – konferencja pod patronatem Głównego Geodety Kraju

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski otworzył rozpoczynającą się dzisiaj w Ustroniu konferencję naukowo-techniczną zatytułowaną „Wymiana danych pomiędzy rejestrami publicznymi”. Spotkanie pod patronatem Głównego Geodety Kraju zorganizowały:

  • Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Główny w Warszawie,
  • Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich,
  • Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Katowicach.

Podczas trzydniowej konferencji, od 13 do 15 marca 2019 r.,  uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać Głównego Geodety Kraju, przedstawicieli ministerstw, świata nauki, przedstawicieli firm oraz doświadczonych prelegentów w wykładach i dyskusjach dotyczących między innymi:

  • istotnych zmian w przepisach prawa,
  • wymiany danych pomiędzy ewidencją gruntów i budynków a nową księga wieczystą,
  • przekształceń użytkowania wieczystego gruntów we własność - GRUNT TO WŁASNOŚĆ.