Narzędzia strony

14.08.2019 -- Lubuskie - wszystkie powiaty z województwa publikują informacje o uzbrojeniu terenu

Lubuskie to już czternaste województwo, w którym wszystkie powiaty udostępniają informację o sieciach uzbrojenia terenu w ramach zintegrowanej usługi WMS - Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT).

Aktualnie takie informacje udostępnia już 376 powiatów przedstawionych na załączonej mapie. Do osiągnięcia pełnego pokrycia kraju informacjami o uzbrojeniu terenu pozostało włączenie do usługi już tylko 4 powiatów. Procentowy udział powiatów udostępniających takie dane w odniesieniu do ogólnej liczby powiatów w danym województwie przedstawia załączony wykres.

1

2 

Usługa KIUT jest podłączona na stałe w serwisie geoportal.gov.pl jako warstwa „Uzbrojenie terenu”. Dzięki warstwie można zobaczyć szczegóły związane z uzbrojeniem terenu na obszarach powiatów włączonych do usługi KIUT.

3