Narzędzia strony

14.08.2019 -- Porozumienie o współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski z reprezentującym Ministra Obrony Narodowej Szefem Rozpoznania Geoprzestrzennego płk. Sławomirem Jakubiukiem podpisali porozumienie w zakresie współdziałania przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa.

Na mocy tego dokumentu obie instytucje będą także wzajemnie przekazywać sobie materiały geodezyjne i kartograficzne stanowiących wojskowy zasób geograficzny oraz centralny zasób geodezyjny i kartograficzny. Zgodnie z porozumieniem mogą również realizować wspólne przedsięwzięcia, a także konsultować wprowadzanie norm i standardów w zakresie geodezji i kartografii.