Narzędzia strony

15.04.2019 -- Opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321574 .

Główny Geodeta Kraju  będzie konsultował projekt zmian w ustawie z zainteresowanymi środowiskami.