Narzędzia strony

16.05.2019 -- Podstawowa Osnowa Wysokościowa dostępna do pobrania przez powiaty

W serwisie www.geoportal.gov.pl uruchomiono funkcjonalność umożliwiającą powiatom bezpośrednie pobieranie danych dotyczących podstawowej osnowy wysokościowej. Aby pobrać paczkę danych dla powiatu należy w grupie warstw „Dane do pobrania” włączyć widoczność warstwy „Podstawowa osnowa geodezyjna”,a następnie klikając lewym klawiszem myszy na obszarze wybranego powiatu rozwinąć kartę informacyjną, w której znajduje się link do pobierania danych.

Po kliknięciu w link użytkownik podaje hasło i następuje pobranie paczki danych, w której skład wchodzą trzy pliki i jeden folder:

  1. xy_PL_ETRF89-1992_wys_PL-KRON86-NH_wys_PL-EVRF2007-NH.xls – wykaz punktów podstawowej osnowy wysokościowej z obszaru powiatu zawierający wysokości normalne „H”  w obowiązujących układach wysokościowych  PL-KRON86-NH oraz PL-EVRF2007-NH oraz współrzędne płaskie „x,y” w układzie PL-ETRF89-1992
  2. xy_PL_ETRF89-2000_wys_PL-KRON86-NH_wys_PL-EVRF2007-NH.xls - wykaz punktów podstawowej osnowy wysokościowej z obszaru powiatu zawierający wysokości normalne „H”  w obowiązujących układach wysokościowych  PL-KRON86-NH oraz PL-EVRF2007-NH oraz współrzędne płaskie „x,y” w układzie PL-ETRF89-2000
  3. linie_PL-ETRF89-GRS80H_wys_PL-KRON86-NH.xls – wykaz punktów podstawowej osnowy wysokościowej uporządkowanych w  liniach niwelacyjnych przechodzących przez obszar powiatów, zawierający pełny zbiór atrybutów w zakresie punktów podstawowej osnowy wysokościowej oraz pomierzonych odcinków i linii niwelacyjnych
  4. OpisyTopograficzne – folder z opisami topograficznymi dla punktów podstawowej osnowy wysokościowej

Aktualnie hasło do pobierania danych osnowy mogą uzyskać jedynie jednostki szczebla powiatowego prowadzące Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny. W najbliższym czasie na podobnej zasadzie zostanie udostępnione dane dotyczące podstawowej osnowy poziomej.

Jeśli zostaną uchwalone planowane w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne zmiany dotyczące uwolnienia danych, wówczas hasło zostanie zlikwidowane i funkcjonalności pobierania będą dostępne dla wszystkich użytkowników Geoportalu.