Narzędzia strony

16.08.2019 -- Delegacja GUGiK na sesji ONZ Komitetu ekspertów ds. globalnego zarządzania informacjami geoprzestrzennymi (UN-GGIM)

W dniach 5-9 sierpnia 2019 r. w siedzibie ONZ odbyła się dziewiąta sesja Komitetu ekspertów ds. globalnego zarządzania informacjami geoprzestrzennymi (UN-GGIM) oraz 39 spotkań i warsztatów towarzyszących.

 

W czasie sesji ponad 424 ekspertów z 94 krajów omówiło szereg tematów takich, jak: budowa Zintegrowanych Ram Informacji Geoprzestrzennej (Integrated Geospatial Information Framework), rozwój możliwości stosowania technologii geoinformacjnych w coraz szerszym obszarze zastosowań, integrację informacji geoprzestrzennej ze statystyką i innymi typami danych dla potrzeb monitoringu wskaźników rozwojowych, wsparcie procesów zarządzania oraz podejmowania decyzji i planowania strategicznego.

Ważnym aspektem omawianym w trakcie posiedzenia była także konieczność zapewnienia wspólnych zasad dostępu do geoinformacji oraz możliwości ich ponownego wykorzystania. Tematem tym zajmuje się specjalnie powołana grupa robocza mająca za zadanie przygotowanie odpowiednich ramowych rozwiązań. Polskie stanowiska przedstawiane były przez delegację Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii pod kierownictwem Dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Zagranicznej Ewy Surmy.

http://ggim.un.org/country-reports/