Narzędzia strony

18.01.2019 -- Porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego

Dziś Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski podpisał z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego Ignacym Górą Porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędami. Przedmiotem Porozumienia jest określenie ogólnych zasad współpracy dotyczącej wymiany informacji i danych geoprzestrzennych dotyczących przejazdów kolejowo-drogowych.

Intencją podpisanego Porozumienia jest potrzeba podjęcia współpracy przy publikacji danych geoprzestrzennych dotyczących przejazdów kolejowo-drogowych zarządzanych przez zarządców infrastruktury z wykorzystaniem usług i narzędzi będących w zasobach GGK.

Podczas spotkania w Urzędzie Transport Kolejowego, omówione zostały również zagadnienia związane z włączeniem przejazdów kolejowo-drogowych do systemu alarmowego 112. W spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przedstawiciele zarządców Infrastruktury.