Narzędzia strony

18.03.2019 -- W Geoportalu sprawdzisz gdzie są planowane i realizowane nowe ortofotomapy

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Skorowidze” dodano dwie nowe warstwy:

  1. Ortofotomapa w realizacji
  2. Ortofotomapa planowana

W rozwinięciu warstw dostępny jest podział w zależności o wielkości piksela terenowego tj.:

  • piksel 10 cm
  • piksel od 10 do 25 cm .

Warstwy są przygotowane w oparciu o nową usługę WMS dostępną pod adresem:

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/Stan_Orto/MapServer/WMSServer

Usługa jest efektem realizowanych przez GUGiK działań koordynacyjnych organów administracji publicznej oraz innych podmiotów realizujących zadania publiczne mających na celu zasilenie bazy danych ortofotomapy.

Warstwa „Ortofotomapa planowana” prezentuje przedsięwzięcia planowane do realizacji bądź przedsięwzięcia, dla których uruchomiono zamówienie przetargowe ale jeszcze nie zawarto umowy na ich realizację.

Warstwa „Ortofotomapa w realizacji” prezentuje przedsięwzięcia, dla których zawarto umowę z wykonawcą prac i obecnie trwa proces pozyskiwania/opracowywania danych.