Narzędzia strony

19.06.2019 -- Dane adresowe z PRG dostępne w paczkach powiatowych i wojewódzkich

W serwisie www.geoportal.gov.pl w ramach grupy warstw „Dane do pobrania”  udostępniono paczki danych adresowych dla całych powiatów i województw. Paczki zawierają dane w formacie SHP (ShapeFile) i są generowane z aktualnego rejestru PRG. Interfejs do pobierania dostępny jest w podgrupie „Państwowy Rejestr Granic” dzięki nowym warstwom „Adresy i ulice wg województw” i „Adresy i ulice wg powiatów”.