Narzędzia strony

22.05.2019 -- Budynki LOD1 w Geoportalu 3D

Zgodnie z zapowiedzią Głównego Geodety Kraju w Geoportalu 3D zostały opublikowane już wszystkie modele „Budynków 3D” w standardzie LOD1, które są uzupełnieniem już wcześniej opublikowanych budynków w standardzie LOD2. Standard LOD1 do prezentacji budynków wykorzystuje graniastosłupy o podstawie odpowiadającej obrysowi budynku pobranego z BDOT, a wysokości pozyskanej z laserowego skaningu lotniczego jako medianę punktów w obszarze budynku. Modele budynków wizualizowane w Geoportalu 3D możliwe są także do pobrania w Geoportalu z warstwy „Dane do pobrania” dla obszarów oznaczonych jasnoniebieskim kolorem.