Narzędzia strony

22.07.2019 -- Wszystkie modele budynków 3D w standardzie LoD1 opublikowane

W serwisie geoportal.gov.pl zostały opublikowane brakujące modele „Budynków 3D” w standardzie LoD1. Publikacja dotyczyła województw: mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Tym samym modele budynków 3D w standardzie LoD1 są już dostępne dla całej Polski. Łączna liczba modeli budynków w standardzie LoD1 wynosi prawie 14,5 miliona.

Modele można pobierać w serwisie geoportal.gov.pl, gdzie w drzewku warstw należy włączyć grupę warstw „Dane do pobrania”, a następnie warstwę „Modele 3D budynków”.

1 

Po kliknięciu w wybrany obszar wyświetlane są linki do pobrania pliku LoD1 lub LoD2 - według preferencji użytkownika.

2 

Aktualnie pobrano już 19.728 powiatowych paczek budynków 3D, a najczęściej pobierane są dane dotyczące m. st. Warszawy, m. Lublin i powiatu aleksandrowskiego, odpowiednio 343, 323 i 297 pobrania.

Pod linkiem (https://www.youtube.com/watch?v=V81AIq0plew) umieszczono film instruktażowy pokazujący możliwość wykorzystania pobranych modeli w oprogramowaniu QGIS.