Narzędzia strony

24.04.2019 -- W Geoportalu więcej aktualnych informacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane innych instytucji” dodano 3 warstwy utworzone na bazie usługi WMS udostępnionej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

 

Warstwy „Corine Land Cover 2012 - Skorygowana” i „Corine Land Cover 2018” prezentują stan pokrycia terenu w 2012 i 2018 r., natomiast warstwa „Corine Land Cover 2012-2018” jest bazą zmian pokrycia terenu w latach 2012-2018.

 

Cytowana usługa WMS jest dostępna pod adresem: http://mapy.gios.gov.pl/arcgis/services/WMS/CLC_2018/MapServer/WMSServer

Projekt Corine Land Cover CLC2018 był realizowany w ramach europejskiego programu monitorowania Ziemi - Copernicus Land Monitoring, którego celem było wykazanie zmian pokrycia terenu/użytkowania ziemi jakie zaszły w latach 2012-2018 i budowa jednolitej bazy CLC2018.

Więcej informacji dotyczących zasobów Corine Land Cover dostępnych jest pod adresem http://clc.gios.gov.pl/