Narzędzia strony

25.10.2019 -- GUGiK udostępnia interfejs do komunikacji z PESEL

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r. udostępnił interfejs do komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB) i rejestrem PESEL.

 

Obietnicę uruchomienia takiego interfejsu złożył Główny Geodeta Kraju na spotkaniu służby geodezyjnej 9 października 2019 r. Interfejsy komunikacyjne z rejestrami publicznymi będą w dalszym ciągu rozwijane tak, aby wprowadzać kolejne usprawnienia w prowadzeniu EGiB. Nowa funkcjonalność powinna zostać już wkrótce zaimplementowana we wszystkich systemach do prowadzenia EGiB.
Komunikacja między systemami (załączony rysunek) odbywa się z wykorzystaniem szyny usług ZSIN i jest to już druga taka funkcjonalność udostępniona przez GUGiK, ponieważ 10 października 2019 r. zakończono wdrażanie bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB a Elektroniczną Księgą Wieczystą we wszystkich 380 powiatach.