Narzędzia strony

26.04.2019 -- Trwa spotkanie Głównego Geodety Kraju z przedstawicielami środowiska geodezyjnego

Trwa spotkanie, na którym Główny Geodeta Kraju wyjaśnia szczegółowe zapisy opublikowanego projektu nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Podczas otwarcia wydarzenia Minister Jerzy Kwieciński przekazał Głównemu Geodecie Kraju Waldemarowi Izbeskiemu upoważnienie do przeprowadzania konsultacji społecznych nowelizacji Ustawy.

W ramach spotkania odbędzie się również dyskusja, którą mogą Państwo śledzić na żywo na stronie Urzędu:

  http://www.gugik.gov.pl/urzad/konferencje,-spotkania/transmisja