Narzędzia strony

26.06.2019 -- O planowanych zmianach prezentacji danych w zakresie zagospodarowania przestrzennego podczas kolejnego Posiedzenia Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 26 czerwca 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Podczas spotkania Przewodniczący Rady przedstawił informacje o:  

  • przejęciu przez Głównego Geodetę Kraju utrzymania i administrowania usługi Krajowej Integracji Miejscowych Planów Zagospodarowania (KIMPZP),
  • opublikowaniu w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej Krakowa trójwymiarowych modeli budynków z projektu CAPAP,
  • uruchomieniu w serwisie geoportal.gov.pl:

- warstwy „Portale mapowe” z portalami gminnymi i powiatowymi,

- możliwości zgłaszania uwag do punktów osnowy wysokościowej,

- warstwy z wizualizacją stanu wprowadzenia przez powiaty układu PL-EVRF2007-NH,

- możliwości pobierania danych adresowych PRG w paczkach powiatowych i wojewódzkich,

- możliwości odczytania wysokości terenu dowolnego miejsca w Polsce,

- usługi WMS o nazwie Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu,

- funkcjonalności umożliwiającej powiatom bezpośrednie pobieranie danych dotyczących podstawowej osnowy poziomej,

- nowej funkcji do wyszukiwania działek, która bazuje na rozbudowanej usłudze ULDK (Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych).

W drugiej części spotkania Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej Ewa Surma przedstawiła prezentacje nt. aktualnych zagadnień w zakresie INSPIRE omawianych podczas spotkania  20 czerwca 2019 r. w Brukseli. Informacje w głównej mierze dotyczyły nowego podejścia do procesu monitorowania i sprawozdawczości, możliwych zmianach w zakresie rozporządzenia dot. interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych i usług oraz opublikowanej dzisiaj zmiany dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji z sektora publicznego.

Podczas dyskusji poruszono dodatkowe kwestie dotyczące:
- powołania Zespołu roboczego ds. opracowania kierunków rozwoju Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.
- poprawy dostępności danych w geoportalu europejskim INSPIRE.
- opracowania unikalnych identyfikatorów obiektów m.in. dla działek i budynków

Następne posiedzenie Rady IIP odbędzie się 18 września 2019 r.