Narzędzia strony

27.08.2019 -- Już 360 powiatów wykorzystuje w swoim systemie EGiB komunikację z EKW

Aktualnie już 360 powiatów korzysta z bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i Elektroniczną Księgą Wieczystą.

Obecnie tę funkcjonalność wprowadziło już 360 powiatów przedstawionych na załączonej mapie. Procentowy udział takich powiatów w odniesieniu do ogólnej ich liczby w danym województwie można zobaczyć na załączonym wykresie.

1

2 

Do włączenia wszystkich jednostek samorządowych prowadzących ewidencję gruntów i budynków brakuje 20 jednostek samorządowych przedstawionych poniżej.

tab 

W większości województw brakuje już tylko pojedynczych jednostek, natomiast w województwie śląskim brakujących jednostek jest aż 12. Proces wdrażania funkcjonalności trwa już od kilku miesięcy i powinien się niebawem zakończyć.