Narzędzia strony

27.09.2019 -- Opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

30.09.2019 r. wchodzi w życie opublikowane dzisiaj rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Główne zmiany opublikowanego rozporządzenia dotyczą:

  • usprawnienia prac komisji kwalifikacyjnej,
  • zapewnienia większej przejrzystości postępowań kwalifikacyjnych,
  • obniżenia opłaty za postepowanie kwalifikacyjne.

Pomimo, że rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2019 r. to do postępowań kwalifikacyjnych wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.