Narzędzia strony

28.05.2019 -- GEODIGITAL UKRAINA 2019

Podczas pierwszej międzynarodowej konferencji na temat technologii geoinformacyjnych GEODIGITAL UKRAINA 2019 reprezentująca Główny Urząd Geodezji i Kartografii Ewa Surma, Dyrektor Departamentu SWZ, prezentowała funkcjonalności serwisu geoportal.gov.pl

Spotkanie na Ukrainie służyło międzynarodowej wymianie doświadczeń, pomysłów i stworzeniu platformy do łączenia praktyk biznesowych z wymogami państwa. Uczestnikami konferencji byli czołowi menedżerowie państwowych i prywatnych przedsiębiorstw Ukrainy i całego świata, potencjalni inwestorzy, przedstawiciele władz centralnych i lokalnych, przedsiębiorcy, naukowcy i eksperci technologii geoinformacyjnych. Podczas konferencji prelegenci z Ukrainy, Europy, Kaukazu i Azji Środkowej dzielili się światowymi trendami branży, prezentowali najnowsze technologie geoinformacyjne, udane przypadki praktycznej wykorzystania danych geoprzestrzennych do rozwiązywania problemów różnych sektorów gospodarki.