Narzędzia strony

28.06.2019 -- Geoportal monitoruje suszę w Polsce

„Monitoring i prognoza warunków glebowych” to nowa warstwa informacyjna dostępna w serwisie www.geoportal.gov.pl . Można w niej sprawdzić prognozowane warunki glebowe w dowolnym miejscu Polski, nawet z 60-godzinnym wyprzedzeniem. W Geoportalu będzie można również porównać jak zmieniały się prognozy każdego dnia począwszy od 26 czerwca 2019r. Poziom wilgotności gleby jest prognozowany w oparciu numeryczne modele pogody wysokiej rozdzielczości i dane satelitarne, a dane są aktualizowane w cyklach dobowych.

Włączenie warstwy „Monitoring i prognoza warunków glebowych” powoduje wyświetlenie mapy hipsometrycznej wykorzystującej barwy do przedstawienia stopnia wilgotności gleby. Obszary o niewielkiej wilgotności gleby oznaczone są kolorem czerwonym, zaś o dużej wilgotności – kolorem zielonym. Aby precyzyjnie odczytać prognozowaną wartość wilgotności gruntu należy kliknąć w wybranym punkcie.

Wykorzystywane w usłudze dane o prognozowanych warunkach glebowych zostały przygotowane w ramach projektu METEOPG stanowiącego wspólne przedsięwzięcie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz Centrum Informatycznego TASK (Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa). Projektem kieruje prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski przy współudziale dr inż. Grzegorza Nykiela

.