Narzędzia strony

29.08.2019 -- Wielkopolskie – dziewiąte województwo ze wszystkimi powiatami wykorzystującymi komunikację z EKW

Wielkopolskie to dziewiąte województwo, w którym wszystkie powiaty korzystają z bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i Elektroniczną Księgą Wieczystą.

Obecnie tę funkcjonalność wprowadziły 363 powiaty przedstawione na załączonej mapie. Procentowy udział takich powiatów w odniesieniu do ogólnej ich liczby w danym województwie można zobaczyć na załączonym wykresie.

1

2 

Do włączenia wszystkich jednostek samorządowych prowadzących ewidencję gruntów i budynków brakuje 17 jednostek samorządowych przedstawionych w załączonej tabeli. W 5 województwach brakuje już tylko pojedynczych jednostek, natomiast w województwie śląskim brakujących jednostek jest jeszcze 10.

3