Narzędzia strony

29.10.2019 -- Nowa usługa GUGiK dotycząca cen nieruchomości

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodano nową warstwę „Ceny nieruchomości”, która udostępnia informacje o transakcjach zawartych w powiatowych rejestrach cen i wartości nieruchomości (RCiWN). Aktualnie w warstwie dostępne są dane z 7 powiatów: mińskiego, wołomińskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, żyrardowskiego, garwolińskiego i miasta Chełm (w sumie ok. 37 000 transakcji).

 

Lokalizacja nieruchomości objętych transakcjami kupna i sprzedaży jest prezentowana za pomocą symboli zawierających wewnątrz liczbę nieruchomości z danego powiatu, które przy odpowiednim przybliżeniu zostają zastąpione symbolami oznaczającymi typ nieruchomości.

Z – nieruchomości zabudowana

G – nieruchomości gruntowa

B – budynek

L – lokal