Narzędzia strony

30.01.2019 -- Konferencja "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego"

Podczas zorganizowanej dzisiaj przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wspólnie z Komendą Główną Policji i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego  konferencji Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski zaprezentował „Wykorzystanie urzędowych danych przestrzennych w nowoczesnym społeczeństwie na przykładzie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Główny Urząd Geodezji i Kartografii przygotował i utrzymuje aplikację oraz dostarcza aktualne mapy podkładowe na bazie serwisu geoportal.gov.pl.

Interaktywna Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi informacjami o bezpieczeństwie w konkretnym miejscu w Polsce. W jej tworzeniu biorą udział obywatele, którzy mogą również wskazać miejsca, na które lokalne służby policyjne powinny zwrócić szczególną uwagę. Liczba zgłoszeń do Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa przekroczyła już milion.