Narzędzia strony

30.04.2019 -- Kwietniowe podsumowanie wykorzystania usług KIEG i ULDK

Kwietniowe podsumowanie wykorzystania usług KIEG i ULDK

W kwietniu prowadzone przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii podstawowe usługi sieciowe związane z danymi ewidencji gruntów i budynków:

  • ULDK – (Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych) usługa do lokalizacji działek ewidencyjnych. Umożliwia lokalizację przestrzenną wskazanej działki na podstawie jej identyfikatora lub na podstawie współrzędnych X,Y dowolnego punktu leżącego w jej wnętrzu,

odnotowały dalsze istotne wzrosty wykorzystania.

Prosty interfejs, i dostępność usług dla obszaru całego kraju, powoduje że odgrywają one coraz większą rolę w dostępie do aktualnych danych ewidencji gruntów i budynków zarówno w systemach państwowych jak i komercyjnych. Potwierdzeniem tego faktu są rosnące z miesiąca na miesiąc statystki wykorzystania usług. W kwietniu usługa KIEG odnotowała ponad 130 milionów zapytań, a usługa ULDK została wykorzystana ponad 4,7 miliona razy. Szczegółowa statystyka wykorzystania usług w roku 2019 przedstawiona została na rysunku poniżej.