Narzędzia strony

31.12.2019 -- Podsumowanie pozyskiwania danych w roku 2019

W mijającym roku w ramach prowadzenia Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego pozyskaliśmy:

  1. Cyfrową ortofotomapę w barwach RGB o terenowej wielkości piksela 25 cm dla 5 województw (powierzchnia 81 692 km2).

2. Cyfrową ortofotomapę w barwach RGB o terenowej wielkości piksela 10 cm dla 64 miast, tj. dla powierzchni 7 380 km2.