2019

Lista stron

11.06.2019 -- III Akademia Kartografii i Geoinformatyki pod tytułem „Mapy w Geoportalach”

„Wykorzystanie danych przestrzennych PZGiK w rozwoju społeczeństwa informacyjnego” – prezentacją pod takim tytułem Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski rozpoczął we Wrocławiu III Akademię Kartografii i Geoinformatyki.Wydarzenie zatytułowane „Mapy w Geoportalach” jest elementem Zintegrowanych wrocławskich konferencji geoinformacyjnych.Organizatorami Akademii są: Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska oraz Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności.W spotkaniach biorą udział pracownicy nauki, praktycy i pracownicy administracji,

Czytaj więcej...o artykule 11.06.2019 -- III Akademia Kartografii i Geoinformatyki pod tytułem „Mapy w Geoportalach”

12.06.2019 -- Opisy topograficzne do pobrania w Geoportalu

Od dzisiaj w Geoportalu uruchomiono nową funkcjonalność umożliwiającą pobieranie opisów topograficznych punktów podstawowej osnowy wysokościowej. Aby pobrać opis dla danego punktu osnowy należy w grupie warstw „Siatki i układy współrzędnych” widoczność warstwy „Osnowa wysokościowa”. W kolejnym kroku trzeba kliknąć w wybrany punkt osnowy wysokościowej i rozwinąć kartę informacyjną „Punktu osnowy wysokościowej bazowej”, w której na końcu pokazują się dwa aktywne

Czytaj więcej...o artykule 12.06.2019 -- Opisy topograficzne do pobrania w Geoportalu

13.06.2019 -- Nowe wyszukiwanie działek w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl wprowadzono nową funkcję do wyszukiwania działek, która bazuje na rozbudowanej usłudze ULDK (Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych) i umożliwia wyszukiwanie działek zarówno na podstawie „identyfikatora działki”, jak i na podstawie „nazwy obrębu i numeru działki”.

Czytaj więcej...o artykule 13.06.2019 -- Nowe wyszukiwanie działek w Geoportalu

14.06.2019 -- Będzie przybywać powiatów publikujących informacje o uzbrojeniu terenu

W ramach wsparcia rozwoju zintegrowanej usługi WMS o nazwie Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu Główny Geodeta Kraju rozpoczął działania umożliwiające powiatom publikację usługi z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W związku z podjętą inicjatywą, z powiatami mającymi problemy z samodzielną publikacją usługi będą zawierane porozumienia na zrealizowanie takich usług przez GUGiK. W sprawie szczegółów można się kontaktować z

Czytaj więcej...o artykule 14.06.2019 -- Będzie przybywać powiatów publikujących informacje o uzbrojeniu terenu

14.06.2019 -- Ortofotomapa województwa podkarpackiego z pikselem 7 cm opublikowana w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl opublikowano ortofotomapę o rozdzielczości 7 cm dla obszaru województwa podkarpackiego. Jest to już trzecie województwo, po lubelskim i kujawsko-pomorskim, dla którego opublikowano ortofotomapę w takiej rozdzielczości.

Czytaj więcej...o artykule 14.06.2019 -- Ortofotomapa województwa podkarpackiego z pikselem 7 cm opublikowana w Geoportalu

17.06.2019 -- Dane adresowe z PRG dostępne w paczkach gminnych

W serwisie www.geoportal.gov.pl w ramach grupy warstw „Dane do pobrania” udostępniono zbiory danych ze wszystkich gmin dotyczące adresów i ulic. Dane generowane są z rejestru PRG, a interfejs do pobierania dostępny jest w podgrupie „Państwowy Rejestr Granic” dzięki nowej warstwie „Adresy i ulice wg gmin”. Warstwa oferuje możliwość pobrania paczek danych z adresami ulicami. Paczka danych zawiera spakowane pliki SHP

Czytaj więcej...o artykule 17.06.2019 -- Dane adresowe z PRG dostępne w paczkach gminnych

18.06.2019 -- Rozstrzygnięcie konkursu na aplikację wykorzystującą usługi KIEG i ULDK

Wybrano najlepsze prace nadesłane w ogłoszonym przez Głównego Geodetę Kraju konkursie na przygotowanie aplikacji lub serwisu internetowego, który w ciekawy i użyteczny sposób wykorzystuje możliwości usług sieciowych KIEG i ULDK.Oto laureaci:Kategoria: ogólnie dostępna aplikacja bądź serwis internetowyI miejsce : GIS SUPPORT Sp. z o.o.II miejsce: EnviroSolutions Sp. z o.o.Kategoria: komercyjna aplikacja bądź serwis internetowyI miejsce : Softline Plus II miejsce:

Czytaj więcej...o artykule 18.06.2019 -- Rozstrzygnięcie konkursu na aplikację wykorzystującą usługi KIEG i ULDK

19.06.2019 -- Dane adresowe z PRG dostępne w paczkach powiatowych i wojewódzkich

W serwisie www.geoportal.gov.pl w ramach grupy warstw „Dane do pobrania” udostępniono paczki danych adresowych dla całych powiatów i województw. Paczki zawierają dane w formacie SHP (ShapeFile) i są generowane z aktualnego rejestru PRG. Interfejs do pobierania dostępny jest w podgrupie „Państwowy Rejestr Granic” dzięki nowym warstwom „Adresy i ulice wg województw” i „Adresy i ulice wg powiatów”.

Czytaj więcej...o artykule 19.06.2019 -- Dane adresowe z PRG dostępne w paczkach powiatowych i wojewódzkich

19.06.2019 -- Stan informatyzacji „Narad koordynacyjnych”

Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował w geoportal.gov.pl warstwę z wizualizacją stanu informatyzacji „Narad koordynacyjnych”. Dane uzyskano na podstawie ankiety, w której powiaty zapytano o sposób prowadzenia narad koordynacyjnych.Warstwa nazywa się „Stan informatyzacji ZUD” i znajduje się w grupie warstw „Siatki i układy współrzędnych”. Gdy klikniemy w obszarze powiatu, przy włączonej warstwie wyświetli się informacja, w której znajdziemy m. in:

Czytaj więcej...o artykule 19.06.2019 -- Stan informatyzacji „Narad koordynacyjnych”

24.06.2019 -- Międzynarodowe spotkanie studentów geodezji pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju

Na Politechnice Warszawskiej rozpoczęło się międzynarodowe spotkanie studentów geodezji „International Geodetic Students Meeting 2019 (IGSM)”. Podczas uroczystego otwarcia Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Ewa Surma prezentowała aktualne działania urzędu. Uczestnicy konferencji mogą się także zapoznać z możliwościami serwisu goeportal.gov.pl, który jest prezentowany podczas konferencji w stoisku przygotowanym przez GUGIK. Główny Geodeta Kraju

Czytaj więcej...o artykule 24.06.2019 -- Międzynarodowe spotkanie studentów geodezji pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju