2019

Lista stron

24.06.2019 -- Wysokość terenu dowolnego miejsca w Polsce do odczytania w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl w ramach grupy warstw „Rzeźba terenu” udostępniono warstwę „Numeryczny Model Terenu”, która oferuje możliwość odczytania wysokości terenu w dowolnym punkcie leżącym na terytorium Polski. Wysokość punktu wyznaczana jest na podstawie algorytmów interpolacyjnych przygotowanych w oparciu o NMT z siatką 1 m x 1 m.

Czytaj więcej...o artykule 24.06.2019 -- Wysokość terenu dowolnego miejsca w Polsce do odczytania w Geoportalu

25.06.2019 -- Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Małopolskiego

Prezentacją „Aktualnych kierunków działań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w rozwoju geodezji i kartografii” Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski rozpoczął spotkanieSłużby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Małopolskiego. Podczas narady w Krakowie omawiane są również:aktualnie realizowane w województwie projekty w ramach poddziałania „E-usługi w informacji przestrzennej ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020problematyka skarg oraz zarzutów dotyczących prac geodezyjnychaktualizacja zasobów

Czytaj więcej...o artykule 25.06.2019 -- Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Małopolskiego

26.06.2019 -- O planowanych zmianach prezentacji danych w zakresie zagospodarowania przestrzennego podczas kolejnego Posiedzenia Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 26 czerwca 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Czytaj więcej...o artykule 26.06.2019 -- O planowanych zmianach prezentacji danych w zakresie zagospodarowania przestrzennego podczas kolejnego Posiedzenia Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

26.06.2019 -- Ponad 100 powiatowych usług WMS w zbiorczej usłudze KIUT

W zintegrowanej usłudze WMS o nazwie Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu podłączono już ponad 100 usług powiatowych, które przedstawiono na załączonej mapie, a wszystkie szczegóły związane z usługą można znaleźć na stronie: http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu

Czytaj więcej...o artykule 26.06.2019 -- Ponad 100 powiatowych usług WMS w zbiorczej usłudze KIUT

28.06.2019 -- Nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju w dziedzinie geoinformacji

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wraz z Zastępcą Alicją Kulką wzięli udział w uroczystym wręczeniu nagród przez Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego laureatom konkursu MIiR, w którym wyróżniono najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Czytaj więcej...o artykule 28.06.2019 -- Nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju w dziedzinie geoinformacji

28.06.2019 -- Geoportal monitoruje suszę w Polsce

„Monitoring i prognoza warunków glebowych” to nowa warstwa informacyjna dostępna w serwisie www.geoportal.gov.pl . Można w niej sprawdzić prognozowane warunki glebowe w dowolnym miejscu Polski, nawet z 60-godzinnym wyprzedzeniem. W Geoportalu będzie można również porównać jak zmieniały się prognozy każdego dnia począwszy od 26 czerwca 2019r. Poziom wilgotności gleby jest prognozowany w oparciu numeryczne modele pogody wysokiej rozdzielczości i dane

Czytaj więcej...o artykule 28.06.2019 -- Geoportal monitoruje suszę w Polsce

01.07.2019 -- W czerwcu usługi KIEG i ULDK niezmiennie z wysokim poziomem wykorzystania

Podstawowe usługi sieciowe związane z danymi ewidencji gruntów i budynków KIEG i ULDK w czerwcu cieszyły się niezmiennie wysokim zainteresowaniem.KIEG – (Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów) usługa zapewniająca możliwość wygenerowania mapy ewidencyjnej gruntów i budynków dla dowolnego obszaru kraju,ULDK – (Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych) usługa do lokalizacji działek ewidencyjnych. Umożliwia lokalizację przestrzenną wskazanej działki na podstawie jej identyfikatora, nazwy obrębu i

Czytaj więcej...o artykule 01.07.2019 -- W czerwcu usługi KIEG i ULDK niezmiennie z wysokim poziomem wykorzystania

09.07.2019 -- Zmiana Zarządzenia MIiR w sprawie konkursu na najlepsze prace w dziedzinie geoinformacji

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji uprzejmie informuje, że w dniu 9 lipca br. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym MIiR, poz. 25 http://dziennikurzedowy.miir.gov.pl/rok-2019/ Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju,

Czytaj więcej...o artykule 09.07.2019 -- Zmiana Zarządzenia MIiR w sprawie konkursu na najlepsze prace w dziedzinie geoinformacji

05.07.2019 -- Stan komunikacji systemów EGiB z EKW – podkarpackie liderem

Już 216 powiatów korzysta przy prowadzeniu EGiB z bezpośredniej komunikacji swojego systemu EGiB z Elektroniczną Księgą Wieczystą. Niekwestionowanym liderem wśród województw jest podkarpackie, w którym funkcjonalność komunikacji z EKW uruchomiono już niemal we wszystkich powiatach. W skali całego województwa jedynie powiat przemyski nie korzysta z udostępnionej funkcjonalności.

Czytaj więcej...o artykule 05.07.2019 -- Stan komunikacji systemów EGiB z EKW – podkarpackie liderem

10.07.2019 -- II edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju na najlepsze prace z zakresu geoinformacji

Do 31 października 2019 r. można składać w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii wnioski w konkursie na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Czytaj więcej...o artykule 10.07.2019 -- II edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju na najlepsze prace z zakresu geoinformacji