2019

Lista stron

25.10.2019 -- Uniwersalna Usługa Geokodowania

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r. uruchomił usługę geokodowania, która umożliwia lokalizację przestrzenną punktu adresowego, ulicy lub miejscowości, a także słupków kilometrowych przy głównych drogach. Usługa funkcjonuje pod nazwą Uniwersalna Usługa Geokodowania (UUG) i jest dostępna pod adresem: http://services.gugik.gov.pl/uug.

Czytaj więcej...o artykule 25.10.2019 -- Uniwersalna Usługa Geokodowania

03.07.2019 -- Szybko przybywa powiatów włączonych do usługi KIUT

W usłudze Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT) podłączono już ponad 150 powiatów. Stan na 3 lipca 2019 r. został przedstawiony na załączonej mapie. Aktualny stan usługi KIUT można sprawdzić na stronie: http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu

Czytaj więcej...o artykule 03.07.2019 -- Szybko przybywa powiatów włączonych do usługi KIUT

02.07.2019 -- Konferencja „Internet Rzeczy – Polska przyszłości”

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski bierze udział w zorganizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie konferencji „Internet Rzeczy – Polska przyszłości”. Podczas Panelu dyskusyjnego „Polskie miasta zarządzane IoT – czy zmiecie nas tornado danych ?” GGK mówił z optymizmem o rosnącej fali danych.

Czytaj więcej...o artykule 02.07.2019 -- Konferencja „Internet Rzeczy – Polska przyszłości”

09.07.2019 -- Aktualizacja EGIB na podstawie rejestrów publicznych

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wystosował pismo do powiatów przypominające o zasadach aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków na podstawie informacji z dostępnych elektronicznie rejestrów publicznych – takim rejestrem jest między innymi Elektroniczna Księga Wieczysta.

Czytaj więcej...o artykule 09.07.2019 -- Aktualizacja EGIB na podstawie rejestrów publicznych

08.07.2019 -- Ortofotomapa w powiecie wrocławskim z pikselem 10 cm opublikowana w Geoportalu

W serwisie geoportal gov.pl opublikowano ortofotomapę o rozdzielczości 10 cm dla obszaru powiatu wrocławskiego.

Czytaj więcej...o artykule 08.07.2019 -- Ortofotomapa w powiecie wrocławskim z pikselem 10 cm opublikowana w Geoportalu

16.01.2019 -- Lokalizacja przejazdów kolejowych w Geoportalu

Od 15 stycznia 2019 r. w serwise Geoportal udostępniono lokalizację wszystkich przejazdów kolejowych znajdujących się na terenie Polski. Aby włączyć widoczność przejazdów należy w drzewku warstw wejść do „Dane innych instytucji” i w podgrupie „Urząd Transportu Kolejowego” włączyć warstwę o nazwie „Przejazdy Kolejowe” . Źródłem danych do warstwa przejazdów jest usługa WMS (http://wezelsdi.geoportal.gov.pl/Przejazdy/service.svc/get), która może być wykorzystywane także w innych

Czytaj więcej...o artykule 16.01.2019 -- Lokalizacja przejazdów kolejowych w Geoportalu

10.01.2019 -- Aktualne dane pogodowe IMGW w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl w „Dane innych instytucji” dodano nową grupę z informacjami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w niej warstwę „Dane synoptyczne” z informacjami o aktualnej temperaturze i sile wiatru.

Czytaj więcej...o artykule 10.01.2019 -- Aktualne dane pogodowe IMGW w Geoportalu

08.01.2019 -- Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju na najlepsze prace z zakresu geoinformacji

Do 31 stycznia 2019 r. można składać w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii wnioski w konkursie na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.Nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju za 2018 r. zostaną przyznane w następujących kategoriach: * prace inżynierskie, * prace magisterskie, * rozprawy doktorskie, * rozprawy habilitacyjne, * krajowe publikacje, * innowacyjne

Czytaj więcej...o artykule 08.01.2019 -- Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju na najlepsze prace z zakresu geoinformacji

07.01.2019 -- Zbigniew Domagała nowym Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak 4 stycznia 2019 r. powołał Zbigniewa Domagałę na stanowisko nowego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Zbigniew Domagała zastąpił na tym stanowisku Alicję Meusz.

Czytaj więcej...o artykule 07.01.2019 -- Zbigniew Domagała nowym Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

02.01.2019 -- Nowa forma publikacji „Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych”

Od 31 grudnia 2018 r. „Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych” jest publikowana w nowej formie. Taki sposób publikacji to wynik wejścia w życie 8 grudnia 2018r. Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2284/1. Bardzo istotną zmianą w prowadzeniu ewidencji jest

Czytaj więcej...o artykule 02.01.2019 -- Nowa forma publikacji „Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych”