2019

Lista stron

05.03.2019 -- Dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostępne w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane innych instytucji” dodano pozycję „Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”, a w niej warstwy dotyczące „Maksymalnego kwalifikowalnego obszaru” oraz „Obiekty pokrycia terenu”. Warstwy bazują na usługach WMS uruchomionych w infrastrukturze GUGiK na podstawie danych ARiMR. Publikacja jest rezultatem porozumienia podpisanego przez GGK z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj więcej...o artykule 05.03.2019 -- Dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostępne w Geoportalu

07.03.2019 -- Spotkanie służby geodezyjnej Województwa Zachodniopomorskiego

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski zainaugurował spotkanie dotyczące uroczystego otwarcia oraz realizacji projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Połączono je ze szkoleniem służby geodezyjnej tego województwa. Organizatorem konferencji, która odbywa się w Kołobrzegu jest Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego i Starostwo Powiatowe w Goleniowie.

Czytaj więcej...o artykule 07.03.2019 -- Spotkanie służby geodezyjnej Województwa Zachodniopomorskiego

07.03.2019 -- Sławomir Gębka GEOLAS Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „EKSPERTEM serwisu geoportal.gov.pl”

Rozstrzygnęliśmy konkurs „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”. W ogłoszonym przez Głównego Geodetę Kraju sprawdzianie znajomości serwisu geoportal.gov.pl. weryfikowaliśmy zarówno wiedzę o zasobach Geoportalu, jak i jego funkcjonalnościach. Do rozwiązania było 10 zadań.

Czytaj więcej...o artykule 07.03.2019 -- Sławomir Gębka GEOLAS Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „EKSPERTEM serwisu geoportal.gov.pl”

08.03.2018 -- Informatyzacja egzaminu testowego na uprawnienia geodezyjne

Decyzją Głównego Geodety Kraju egzaminy na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w części testowej egzaminu pisemnego będą przeprowadzane z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.Na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii pod adresem https://uprawnienia.gugik.gov.pl udostępniono testowy serwis internetowy, w którym każdy może się zarejestrować i rozwiązać przykładowy test.

Czytaj więcej...o artykule 08.03.2018 -- Informatyzacja egzaminu testowego na uprawnienia geodezyjne

13.03.2019 -- „Wymiana danych pomiędzy rejestrami publicznymi” – konferencja pod patronatem Głównego Geodety Kraju

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski otworzył rozpoczynającą się dzisiaj w Ustroniu konferencję naukowo-techniczną zatytułowaną „Wymiana danych pomiędzy rejestrami publicznymi”. Spotkanie pod patronatem Głównego Geodety Kraju zorganizowały:Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Główny w Warszawie,Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich,Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Katowicach.

Czytaj więcej...o artykule 13.03.2019 -- „Wymiana danych pomiędzy rejestrami publicznymi” – konferencja pod patronatem Głównego Geodety Kraju

14.03.2019 -- Nowe arkusze ortofotomapy i NMT

W serwisie geoportal.gov.pl zostało opublikowanych 8536 nowych arkuszy ortofotomapy o rozdzielczości 25 cm oraz 145 arkuszy o rozdzielczości 50 cm.Opublikowano także 448 arkuszy Numerycznego Modelu Terenu o gęstości 12 pkt/m2 dla miast: Gdynia, Sopot, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń i Warszawa.

Czytaj więcej...o artykule 14.03.2019 -- Nowe arkusze ortofotomapy i NMT

15.03.2019 -- Statuetka „Ekspert serwisu geoportal.gov.pl” wręczona

Zajawka/informacja: Sławomir Gębka odebrał z rąk Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego statuetkę "Ekspert serwisu geoportal.gov.pl" zdobytą w konkursie "Czy znasz geoportal.gov.pl ?". W GUGiK gościliśmy też finalistów konkursu. Podczas spotkania długo dyskutowano o możliwościach Geoportalu i planowanych w nim nowościach.

Czytaj więcej...o artykule 15.03.2019 -- Statuetka „Ekspert serwisu geoportal.gov.pl” wręczona

18.03.2019 -- W Geoportalu sprawdzisz gdzie są planowane i realizowane nowe ortofotomapy

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Skorowidze” dodano dwie nowe warstwy:Ortofotomapa w realizacjiOrtofotomapa planowanaW rozwinięciu warstw dostępny jest podział w zależności o wielkości piksela terenowego tj.:piksel 10 cmpiksel od 10 do 25 cm .Warstwy są przygotowane w oparciu o nową usługę WMS dostępną pod adresem:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/Stan_Orto/MapServer/WMSServer

Czytaj więcej...o artykule 18.03.2019 -- W Geoportalu sprawdzisz gdzie są planowane i realizowane nowe ortofotomapy

19.03.2019 -- Każdy może drukować mapy z Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl udostępniono do powszechnego użytku funkcję drukowania. Wystarczy wybrać odpowiedni obszar, włączyć potrzebne dane i wygenerować wydruk bezpośrednio na drukarkę lub plik PDF.Generowany wydruk ma charakter wyłącznie poglądowy i nie może być traktowany jako dokument oficjalny.

Czytaj więcej...o artykule 19.03.2019 -- Każdy może drukować mapy z Geoportalu

20.03.2019 -- Więcej niż mapy

Polecamy Państwa uwadze wywiad z Głównym Geodetą Kraju Waldemarem Izdebskim, który ukazał się w marcowym wydaniu czasopisma "Policja 997".http://gazeta.policja.pl/997/informacje/171189,Wiecej-niz-mapy.html

Czytaj więcej...o artykule 20.03.2019 -- Więcej niż mapy