2019

Lista stron

09.04.2019 -- Dostęp z Geoportalu do zakupu danych z PZGiK

Dla ułatwienia dostępu do zakupu danych PZGiK, na głównej stronie Geoportalu został dodany panel przekierowujący do platformy umożliwiającej zakup on-line danych zgromadzonych w PZGiK.

Czytaj więcej...o artykule 09.04.2019 -- Dostęp z Geoportalu do zakupu danych z PZGiK

10.04.2019 -- Kolejne budynki 3D w standardzie LoD1

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” udostępniono modele budynków 3D w standardzie LoD1 dla województwa łódzkiego.Jest to już drugie województwo (po dolnośląskim), dla którego udostępniono modele w tym standardzie. Dane dla kolejnych województw będą jeszcze w tym miesiącu.

Czytaj więcej...o artykule 10.04.2019 -- Kolejne budynki 3D w standardzie LoD1

10.04.2019 -- Projekty ZSIN Faza II, K-GESUT i CAPAP pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji

Podczas ostatniego posiedzenia Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 5 kwietnia 2019 r. Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski przedstawił informację na temat efektów projektów realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Realizacja finansowanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa projektów:ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza IIK-GESUT Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenuCAPAP – Centrum Analiz

Czytaj więcej...o artykule 10.04.2019 -- Projekty ZSIN Faza II, K-GESUT i CAPAP pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji

11.04.2019 -- Skrzydła IT w Administracji w kategorii E-administracja za projekt CAPAP

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski odebrał nagrodę Skrzydła IT w Administracji przyznaną GUGiK w kategorii E-administracja za projekt CAPAP – Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej. Gala wręczenia nagród odbyła się 10 kwietnia 2019 r. podczas VI forum Kierowników IT w Administracji w Zakopanem.Już po raz piąty nagrodzono Skrzydłami projekty, które pod względem sposobu wdrożenia i osiągniętych wymiernych korzyści mogą stanowić

Czytaj więcej...o artykule 11.04.2019 -- Skrzydła IT w Administracji w kategorii E-administracja za projekt CAPAP

12.04.2019 -- W Geoportalu sprawdzisz lokalizację planowanych inwestycji w ramach programu „Mieszkanie +”

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane innych instytucji” dodano pozycję „Krajowy Zasób Nieruchomości”, a w niej warstwę „Mieszkanie+ (potencjalne lokalizacje) ”.W nowej warstwie można sprawdzić na kilku poziomach informacje na temat planowanych inwestycji rządowego programu:w których województwach są planowaneliczbę inwestycji w poszczególnych województwachzobaczyć lokalizację i planowaną powierzchnię poszczególnych inwestycjisprawdzić ile w danych lokalizacjach planuje się mieszkań

Czytaj więcej...o artykule 12.04.2019 -- W Geoportalu sprawdzisz lokalizację planowanych inwestycji w ramach programu „Mieszkanie +”

15.04.2019 -- Opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321574 .Główny Geodeta Kraju będzie konsultował projekt zmian w ustawie z zainteresowanymi środowiskami.

Czytaj więcej...o artykule 15.04.2019 -- Opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

16.04.2019 -- Spotkanie Głównego Geodety Kraju z Geodetami Województw

Na zaproszenie Głównego Geodety Kraju do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przybyli dzisiaj Geodeci Województw. Omawiają między innymi projekt nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, współpracę Służby Geodezyjnej w procesie prowadzenia bazy BDOT10k oraz zapoznają się z planami rozwoju serwisu goportal.gov.pl.

Czytaj więcej...o artykule 16.04.2019 -- Spotkanie Głównego Geodety Kraju z Geodetami Województw

17.04.2019 -- Spotkanie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Podczas dzisiejszego spotkania Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, któremu przewodniczył Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski.Omówiono między innymi raport dotyczący rozwoju funkcjonalności serwisu geoportal.gov.pl i wzrostu dostępności danych i usług, które są tam publikowane. Przedstawiono także udogodnienia, jakie dla pracy administracji państwowej niesie za sobą uruchomienie usług Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów KIEG oraz Usługi Lokalizacji Działek – UIDK.

Czytaj więcej...o artykule 17.04.2019 -- Spotkanie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

17.04.2019 -- Spotkanie prezentujące projekt nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, na którym będziemy wyjaśniać szczegółowe zapisy opublikowanego projektu nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Na spotkanie można zapisywać się przez formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie internetowej GUGiK http://www.gugik.gov.pl/urzad/konferencje,-spotkania .To bardzo ważna nowelizacja dla całego środowiska geodezyjnego i mamy nadzieję,

Czytaj więcej...o artykule 17.04.2019 -- Spotkanie prezentujące projekt nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

18.04.2019 -- Modele budynków 3D w standardzie LOD1 dla województwa lubuskiego już w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” jako kolejne udostępniono modele budynków 3D w standardzie LoD1 dla województwa lubuskiego.Jest to już trzecie województwo, dla którego udostępniono modele w tym standardzie. Dane dla kolejnych województw są opracowywane.

Czytaj więcej...o artykule 18.04.2019 -- Modele budynków 3D w standardzie LOD1 dla województwa lubuskiego już w Geoportalu