2019

Lista stron

12.04.2019 -- W Geoportalu sprawdzisz lokalizację planowanych inwestycji w ramach programu „Mieszkanie +”

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane innych instytucji” dodano pozycję „Krajowy Zasób Nieruchomości”, a w niej warstwę „Mieszkanie+ (potencjalne lokalizacje) ”.W nowej warstwie można sprawdzić na kilku poziomach informacje na temat planowanych inwestycji rządowego programu:w których województwach są planowaneliczbę inwestycji w poszczególnych województwachzobaczyć lokalizację i planowaną powierzchnię poszczególnych inwestycjisprawdzić ile w danych lokalizacjach planuje się mieszkań

Czytaj więcej...o artykule 12.04.2019 -- W Geoportalu sprawdzisz lokalizację planowanych inwestycji w ramach programu „Mieszkanie +”

15.04.2019 -- Opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321574 .Główny Geodeta Kraju będzie konsultował projekt zmian w ustawie z zainteresowanymi środowiskami.

Czytaj więcej...o artykule 15.04.2019 -- Opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

16.04.2019 -- Spotkanie Głównego Geodety Kraju z Geodetami Województw

Na zaproszenie Głównego Geodety Kraju do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przybyli dzisiaj Geodeci Województw. Omawiają między innymi projekt nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, współpracę Służby Geodezyjnej w procesie prowadzenia bazy BDOT10k oraz zapoznają się z planami rozwoju serwisu goportal.gov.pl.

Czytaj więcej...o artykule 16.04.2019 -- Spotkanie Głównego Geodety Kraju z Geodetami Województw

17.04.2019 -- Spotkanie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Podczas dzisiejszego spotkania Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, któremu przewodniczył Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski.Omówiono między innymi raport dotyczący rozwoju funkcjonalności serwisu geoportal.gov.pl i wzrostu dostępności danych i usług, które są tam publikowane. Przedstawiono także udogodnienia, jakie dla pracy administracji państwowej niesie za sobą uruchomienie usług Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów KIEG oraz Usługi Lokalizacji Działek – UIDK.

Czytaj więcej...o artykule 17.04.2019 -- Spotkanie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

17.04.2019 -- Spotkanie prezentujące projekt nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, na którym będziemy wyjaśniać szczegółowe zapisy opublikowanego projektu nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Na spotkanie można zapisywać się przez formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie internetowej GUGiK http://www.gugik.gov.pl/urzad/konferencje,-spotkania .To bardzo ważna nowelizacja dla całego środowiska geodezyjnego i mamy nadzieję,

Czytaj więcej...o artykule 17.04.2019 -- Spotkanie prezentujące projekt nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

18.04.2019 -- Modele budynków 3D w standardzie LOD1 dla województwa lubuskiego już w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” jako kolejne udostępniono modele budynków 3D w standardzie LoD1 dla województwa lubuskiego.Jest to już trzecie województwo, dla którego udostępniono modele w tym standardzie. Dane dla kolejnych województw są opracowywane.

Czytaj więcej...o artykule 18.04.2019 -- Modele budynków 3D w standardzie LOD1 dla województwa lubuskiego już w Geoportalu

19.04.2019 -- Główny Geodeta Kraju w „Rzeczpospolitej” o projekcie nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Polecamy Państwa uwadze artykuł w dzisiejszej „Rzeczpospolitej” zatytułowany „Świat z lotu ptaka będzie za darmo”. Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski mówi w nim o projekcie nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Czytaj więcej...o artykule 19.04.2019 -- Główny Geodeta Kraju w „Rzeczpospolitej” o projekcie nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

23.04.2019 -- Usługa Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania zarządzana przez GGK

Od 19 kwietnia 2019 r. Główny Geodeta Kraju przejął utrzymanie i administrowanie usługą Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania (KIMPZP). Usługa obejmuje aktualnie zintegrowane miejscowe plany zagospodarowania z 969 jednostek samorządowych. Obecnie w 179 jednostkach są to plany wektorowe, a w pozostałych 790 w postaci rastra z nadaną georeferencją. Statystyka wykorzystania usługi i mapa włączonych jednostek znajduje się na stronie http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaMiejscowychPlanowZagospodarowaniaPrzestrzennego.

Czytaj więcej...o artykule 23.04.2019 -- Usługa Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania zarządzana przez GGK

24.04.2019 -- W Geoportalu więcej aktualnych informacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane innych instytucji” dodano 3 warstwy utworzone na bazie usługi WMS udostępnionej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Czytaj więcej...o artykule 24.04.2019 -- W Geoportalu więcej aktualnych informacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska