2019

Lista stron

19.04.2019 -- Główny Geodeta Kraju w „Rzeczpospolitej” o projekcie nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Polecamy Państwa uwadze artykuł w dzisiejszej „Rzeczpospolitej” zatytułowany „Świat z lotu ptaka będzie za darmo”. Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski mówi w nim o projekcie nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Czytaj więcej...o artykule 19.04.2019 -- Główny Geodeta Kraju w „Rzeczpospolitej” o projekcie nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

23.04.2019 -- Usługa Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania zarządzana przez GGK

Od 19 kwietnia 2019 r. Główny Geodeta Kraju przejął utrzymanie i administrowanie usługą Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania (KIMPZP). Usługa obejmuje aktualnie zintegrowane miejscowe plany zagospodarowania z 969 jednostek samorządowych. Obecnie w 179 jednostkach są to plany wektorowe, a w pozostałych 790 w postaci rastra z nadaną georeferencją. Statystyka wykorzystania usługi i mapa włączonych jednostek znajduje się na stronie http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaMiejscowychPlanowZagospodarowaniaPrzestrzennego.

Czytaj więcej...o artykule 23.04.2019 -- Usługa Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania zarządzana przez GGK

24.04.2019 -- W Geoportalu więcej aktualnych informacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane innych instytucji” dodano 3 warstwy utworzone na bazie usługi WMS udostępnionej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Czytaj więcej...o artykule 24.04.2019 -- W Geoportalu więcej aktualnych informacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

25.04.2019 -- Powiatowe portale mapowe

W serwisie geoportal.gov.pl dodano nową grupę warstw „Portale mapowe” a w niej warstwę „Portale powiatowe” udostępniającą informacje o adresach powiatowych portali mapowych.

Czytaj więcej...o artykule 25.04.2019 -- Powiatowe portale mapowe

26.04.2019 -- Główny Geodeta Kraju w „Rzeczpospolitej” szerzej o projekcie nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Polecamy Państwa uwadze artykuł w dzisiejszej „Rzeczpospolitej” zatytułowany „Papier przestanie już królować”. Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski mówi w nim o projekcie nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.https://www.rp.pl/Komercyjne/304259867-Papier-przestanie-juz-krolowac.html

Czytaj więcej...o artykule 26.04.2019 -- Główny Geodeta Kraju w „Rzeczpospolitej” szerzej o projekcie nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

26.04.2019 -- Spotkanie prezentujące projekt nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Dziś w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii o godzinie 10:00, Główny Geodety Kraju Waldemar Izdebski prezentował będzie projekt nowelizacji ustawy "Prawo geodezyjne i kartograficzne". W spotkaniu zapowiedziało swój udział ok. 80 osób ze środowiska geodezyjnego. Zapraszamy do oglądania transmisji online:https://www.youtube.com/watch?v=AdcosWDLqHY

Czytaj więcej...o artykule 26.04.2019 -- Spotkanie prezentujące projekt nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

26.04.2019 -- Trwa spotkanie Głównego Geodety Kraju z przedstawicielami środowiska geodezyjnego

Trwa spotkanie, na którym Główny Geodeta Kraju wyjaśnia szczegółowe zapisy opublikowanego projektu nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Podczas otwarcia wydarzenia Minister Jerzy Kwieciński przekazał Głównemu Geodecie Kraju Waldemarowi Izbeskiemu upoważnienie do przeprowadzania konsultacji społecznych nowelizacji Ustawy.W ramach spotkania odbędzie się również dyskusja, którą mogą Państwo śledzić na żywo na stronie Urzędu: http://www.gugik.gov.pl/urzad/konferencje,-spotkania/transmisja

Czytaj więcej...o artykule 26.04.2019 -- Trwa spotkanie Głównego Geodety Kraju z przedstawicielami środowiska geodezyjnego

26.04.2019 -- Modele budynków 3D w standardzie LOD1 dla województwa pomorskiego już w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” jako kolejne udostępniono modele budynków 3D w standardzie LoD1 dla województwa pomorskiego.Jest to czwarte województwo, dla którego udostępniono modele w tym standardzie. Dane dla kolejnych województw są opracowywane.

Czytaj więcej...o artykule 26.04.2019 -- Modele budynków 3D w standardzie LOD1 dla województwa pomorskiego już w Geoportalu

29.04.2019 -- Więcej przydatnych funkcjonalności i informacji o powiatowych portalach mapowych

Od dzisiaj w serwisie geoportal.gov.pl w warstwie „Portale powiatowe” obok nazwy powiatu i linku do powiatowego portalu mapowego można znaleźć także informacje o nazwie i adresie instytucji prowadzącej portal. Dla portali utworzonych w technologii e-mapa dodatkowo udostępniono możliwość przejścia z wyświetlanego miejsca w geoportal.gov.pl do tej samej lokalizacji w danym portalu powiatowym. Podobna funkcjonalność będzie wprowadzana w pozostałych portalach powiatowych

Czytaj więcej...o artykule 29.04.2019 -- Więcej przydatnych funkcjonalności i informacji o powiatowych portalach mapowych