2019

Lista stron

15.05.2019 -- Zachodniopomorskie z modelami budynków 3D w standardzie LOD1 już w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” udostępniono modele budynków 3D w standardzie LoD1 dla województwa zachodniopomorskiego. Tym samym z Geoportalu można pobrać modele budynków 3D z całej Polski. Dla 10 województw dostępne są modele w standardzie LOD2, a dla pozostałych sześciu w standardzie LOD1.Do tej pory pobrano dane z budynkami już 16.000 razy, a trzy najczęściej pobierane

Czytaj więcej...o artykule 15.05.2019 -- Zachodniopomorskie z modelami budynków 3D w standardzie LOD1 już w Geoportalu

16.05.2019 -- Podstawowa Osnowa Wysokościowa dostępna do pobrania przez powiaty

W serwisie www.geoportal.gov.pl uruchomiono funkcjonalność umożliwiającą powiatom bezpośrednie pobieranie danych dotyczących podstawowej osnowy wysokościowej. Aby pobrać paczkę danych dla powiatu należy w grupie warstw „Dane do pobrania” włączyć widoczność warstwy „Podstawowa osnowa geodezyjna”,a następnie klikając lewym klawiszem myszy na obszarze wybranego powiatu rozwinąć kartę informacyjną, w której znajduje się link do pobierania danych.

Czytaj więcej...o artykule 16.05.2019 -- Podstawowa Osnowa Wysokościowa dostępna do pobrania przez powiaty

20.05.2019 -- Usługa ULDK z nowymi funkcjami

Od 20 maja 2019 r. usługa do lokalizacji działek ewidencyjnych ULDK została wyposażona w nowy interfejs oraz dodatkową funkcjonalność. W nowym interfejsie dotychczasowe funkcje lokalizacji działki przez identyfikator i współrzędne realizowane są przez zapytania GetParcelById oraz GetParcelByXY.

Czytaj więcej...o artykule 20.05.2019 -- Usługa ULDK z nowymi funkcjami

20.05.2019 -- Małopolska Prezydencja EZD – spotkanie w Tyńcu

„NIE MA PRZYSZŁOŚCI BEZ PRZESZŁOŚCI” – pod takim hasłem w opactwie Benedyktynów w Tyńcu odbywa się tegoroczne spotkanie urzędów wojewódzkich w ramach Prezydencji Elektronicznego Zarządzania Dokumentami. Główny Urząd Geodezji i Kartografii reprezentuje na nim Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach Rafał Władziński, który przedstawia „Wykorzystanie danych przestrzennych w administracji publicznej”. W spotkaniu organizowanym przez Małopolski Urząd Wojewódzki biorą udział przedstawiciele ministerstw

Czytaj więcej...o artykule 20.05.2019 -- Małopolska Prezydencja EZD – spotkanie w Tyńcu

21.05.2019 -- Budynki z projektu CAPAP opublikowane w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej miasta Kraków

Miasto Kraków przedstawiło bardzo dobry przykład wykorzystania otwartych danych przestrzennych publikując w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej trójwymiarowe modele budynków opracowane w ramach projektu CAPAP prowadzonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.Przypominamy, że każdy może pobrać Modele 3D budynków do dowolnego wykorzystania korzystając z serwisu http://mapy.geoportal.gov.pl. Dla 10 województw dostępne są dane w standardzie LOD2, a dla pozostałych sześciu w standardzie

Czytaj więcej...o artykule 21.05.2019 -- Budynki z projektu CAPAP opublikowane w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej miasta Kraków

22.05.2019 -- W Geoportalu dane PRG do pobrania dla każdego

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” dodano nową warstwę „Państwowy Rejestr Granic”, która oferuje możliwość pobrania wojewódzkich paczek danych z granicami administracyjnymi. Paczka danych zawiera spakowane pliki SHP (ShapeFile) dla województwa, powiatów, gmin, jednostek ewidencyjnych i obrębów. Dane są dostępne bez żadnych ograniczeń dla wszystkich użytkowników. Aby pobrać dane należy przy włączonej widoczności niniejszej warstwy kliknąć w

Czytaj więcej...o artykule 22.05.2019 -- W Geoportalu dane PRG do pobrania dla każdego

22.05.2019 -- Budynki LOD1 w Geoportalu 3D

Zgodnie z zapowiedzią Głównego Geodety Kraju w Geoportalu 3D zostały opublikowane już wszystkie modele „Budynków 3D” w standardzie LOD1, które są uzupełnieniem już wcześniej opublikowanych budynków w standardzie LOD2. Standard LOD1 do prezentacji budynków wykorzystuje graniastosłupy o podstawie odpowiadającej obrysowi budynku pobranego z BDOT, a wysokości pozyskanej z laserowego skaningu lotniczego jako medianę punktów w obszarze budynku. Modele budynków wizualizowane

Czytaj więcej...o artykule 22.05.2019 -- Budynki LOD1 w Geoportalu 3D

23.05.2019 -- Spotkanie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odbyło się wczoraj kolejne posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego Rady Dariusza Gotliba.

Czytaj więcej...o artykule 23.05.2019 -- Spotkanie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

23.05.2019 -- Możliwość zgłaszania uwag dla punktów podstawowej osnowy poziomej

Zgodnie z zapowiedzią Głównego Geodety Kraju w serwisie geoportalu.gov.pl została dodana funkcjonalność umożliwiająca zgłoszenie uwag o stanie punktów podstawowej osnowy poziomej.

Czytaj więcej...o artykule 23.05.2019 -- Możliwość zgłaszania uwag dla punktów podstawowej osnowy poziomej

23.05.2019 -- Nowa funkcjonalność w usłudze ULDK

Usługa lokalizacji działek katastralnych ULDK została wyposażona w dodatkową funkcjonalność jaką jest agregowanie kilku obiektów ewidencyjnych (działek, obrębów, czy gmin) do jednej wspólnej geometrii. Funkcja działa w oparciu o identyfikatory agregowanych obiektów.

Czytaj więcej...o artykule 23.05.2019 -- Nowa funkcjonalność w usłudze ULDK