2020

Lista stron

01.12.2020 -- Znaczny wzrost liczby użytkowników systemu ZSIN

W listopadzie 2020 r. liczba nowych użytkowników systemu ZSIN wzrosła o 2102 osoby. Jest to wzrost o 160% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Natomiast od początku 2020 roku liczba użytkowników ZSIN wzrosła aż o 5276 osób.

Czytaj więcej...o artykule 01.12.2020 -- Znaczny wzrost liczby użytkowników systemu ZSIN

02.01.2020 -- Panel porównawczy w widoku mapy

W serwisie www.geoportal.gov.pl uruchomiliśmy nową funkcjonalność polegającą na możliwości włączenia widoczności „Panelu porównawczego”, dającego możliwość łącznego oglądania ortofotomapy standardowej i ortofotomapy o wysokiej rozdzielczości. Zważywszy, że ortofotomapy są wykonane w różnym czasie „Panel porównawczy” jest narzędziem do łatwej detekcji zmian.

Czytaj więcej...o artykule 02.01.2020 -- Panel porównawczy w widoku mapy

03.01.2020 -- Opublikowano aktualne powierzchnie jednostek podziału terytorialnego kraju

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniliśmy wykaz pól powierzchni geodezyjnych województw, powiatów i gmin według stanu na 1 stycznia 2020 r. Wykorzystywany jest między innymi do przygotowania powiatowych, wojewódzkich i krajowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Czytaj więcej...o artykule 03.01.2020 -- Opublikowano aktualne powierzchnie jednostek podziału terytorialnego kraju

03.01.2020 -- Analizy widoczności wzdłuż zadanej linii

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową funkcjonalność: analizy widoczności wzdłuż zadanej linii. Dostęp do nowej funkcjonalności znajduje się w menu „NUMERYCZNY MODEL TERENU”.

Czytaj więcej...o artykule 03.01.2020 -- Analizy widoczności wzdłuż zadanej linii

03.01.2020 -- Analizy widoczności obszarowej

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową funkcjonalność – analiza widoczności obszarowej. Dostęp do nowej funkcjonalności znajduje się w menu „NUMERYCZNY MODEL TERENU”.

Czytaj więcej...o artykule 03.01.2020 -- Analizy widoczności obszarowej

07.01.2020 -- Stan informatyzacji narad koordynacyjnych w powiatach

Na koniec 2019 roku 48 powiatów wdrożyło możliwość elektronicznego zgłaszania wniosków o skoordynowanie projektu sieci uzbrojenia terenu. W 33 z nich narady koordynacyjne prowadzone są w pełni elektronicznie, a w 15 powiatach elektronicznie przyjmowane są jedynie wnioski (szczegóły na poniższej mapie).

Czytaj więcej...o artykule 07.01.2020 -- Stan informatyzacji narad koordynacyjnych w powiatach

02.01.2020 -- Nowe dane wysokościowe w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane wysokościowe dla powierzchni około 3 750 km2. W zakres nowo przyjętych danych wchodzą:dane pomiarowe pozyskane w technologii lotniczego skanowania laserowego o gęstości 4 p/m2 i 12 p/m2 (w zależności od obszaru opracowania)numeryczny model terenu w siatce 1,0 mnumeryczny model pokrycia terenu w siatce 1,0 m i 0,5 m (w zależności od

Czytaj więcej...o artykule 02.01.2020 -- Nowe dane wysokościowe w PZGiK

07.01.2020 -- Główny Geodeta Kraju Pełnomocnikiem Rady Ministrów do spraw Rządowego Programu Rozwoju ZSIN

4 stycznia 2020 r. weszło w życie Zarządzenie nr 273 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rady Ministrów do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

Czytaj więcej...o artykule 07.01.2020 -- Główny Geodeta Kraju Pełnomocnikiem Rady Ministrów do spraw Rządowego Programu Rozwoju ZSIN

08.01.2020 -- Więcej ortofotomapy w wysokiej rozdzielczości

W usługach WMS i WMTS dotyczących ortofotomapy wysokiej rozdzielczości, przybyło nowych danych. Od dzisiaj w usługach dostępne są również miasta Gdańsk, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo. Wszystkie te dane są także widoczne w serwisie www.geoportal.gov.pl, który korzysta z tych samych usług sieciowych.

Czytaj więcej...o artykule 08.01.2020 -- Więcej ortofotomapy w wysokiej rozdzielczości

08.01.2020 -- Przybywa powiatów komunikujących się z rejestrem PESEL

Z komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i rejestrem PESEL korzystają już 32 powiaty przedstawione na załączonej mapie.

Czytaj więcej...o artykule 08.01.2020 -- Przybywa powiatów komunikujących się z rejestrem PESEL