Narzędzia strony

01.04.2020 -- Aktualizacja strony głównej serwisu www.geoportal.gov.pl

Zaktualizowaliśmy stronę główną serwisu www.geoportal.gov.pl usuwając wywołanie kompozycji mapowej o nazwie „Portal branżowy”. Wszystkie funkcjonalności, które były dostępne w tej kompozycji są także dostępne w serwisie głównym „Geoportalu Krajowego”. Nowy układ strony głównej przedstawiamy na załączonej ilustracji.