Narzędzia strony

01.12.2020 -- Przeglądanie chmur punktów dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy narzędzie służące do przeglądania i analiz (np. pomiary, przekroje) danych pochodzących ze skaningu laserowego.

Aby skorzystać z narzędzia należy przybliżyć mapę do obszaru zainteresowania, a następnie kliknąć na mapie prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu kontekstowego funkcję ,,Widok chmury punktów”. Narzędzie wczyta i wyświetli dane odpowiadające właściwemu arkuszowi danych LAS dla klikniętego miejsca, jak na rysunku poniżej.

Rys1.png 

Obecnie funkcjonalność umożliwia przeglądanie danych dla obszarów miast: Kraków, Warszawa, Gdańsk, Sopot, Gdynia, Zamość, Poznań, Wrocław oraz obszaru Tatr i Półwyspu helskiego.