Narzędzia strony

01.12.2020 -- Wideokonferencja Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Województw, Geodetów Powiatowych i Kierowników PODGiK na Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, które odbędzie się online 15 grudnia 2020 r. w godz. 10:00 – 13:00 na platformie ZOOM.

Podczas spotkania zostaną omówione aktualne kierunki działań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakresie m.in.:

  • przygotowywanych projektów aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • wspierania automatyzacji prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • automatyzacji przyjmowania zawiadomień z ksiąg wieczystych z wykorzystaniem szyny usług ZSIN,
  • automatyzacji obsługi prac geodezyjnych i wdrażania operatu elektronicznego,
  • informatyzacją prowadzenia narad koordynacyjnych.

Spotkanie będzie także doskonałą okazją do wymiany poglądów na temat zagadnień

nurtujących środowisko geodezyjne i kartograficzne, w tym szczególnie zagadnień związanych z funkcjonowaniem Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w okresie epidemii COVID-19.

Zaproszenie z linkiem do rejestracji na spotkanie zostanie przesłane mailem na adresy z Portalu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.