Narzędzia strony

01.12.2020 -- Znaczny wzrost liczby użytkowników systemu ZSIN

W listopadzie 2020 r. liczba nowych użytkowników systemu ZSIN wzrosła o 2102 osoby. Jest to wzrost o 160% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Natomiast od początku 2020 roku liczba użytkowników ZSIN wzrosła aż o 5276 osób.

 

Znaczny wzrost liczby użytkowników systemu ZSIN od września 2020 r. jest wynikiem współpracy Głównego Geodety Kraju z Ministerstwem Finansów, w ramach prac Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju ZSIN. W wyniku prac Zespołu powstały rekomendacje, aby konta w ZSIN założyć pracownikom urzędów gmin, urzędów skarbowych i celno-skarbowych, dla których może stanowić to ułatwienie w realizacji ich zadań.