Narzędzia strony

02.01.2020 -- Panel porównawczy w widoku mapy

W serwisie www.geoportal.gov.pl uruchomiliśmy nową funkcjonalność polegającą na możliwości włączenia widoczności „Panelu porównawczego”, dającego możliwość łącznego oglądania ortofotomapy standardowej i ortofotomapy o wysokiej rozdzielczości. Zważywszy, że ortofotomapy są wykonane w różnym czasie „Panel porównawczy” jest narzędziem do łatwej detekcji zmian.