Narzędzia strony

03.01.2020 -- Analizy widoczności obszarowej

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową funkcjonalność – analiza widoczności obszarowej. Dostęp do nowej funkcjonalności znajduje się w menu „NUMERYCZNY MODEL TERENU”.

 Po wybraniu funkcji możemy ustalić wysokość nad terenem na jakiej znajduje się obserwator (domyślnie 1,5m), a następnie wybieramy „Rysuj”, by w kolejnym kroku wskazać pozycję obserwatora i przytrzymując lewy przycisk myszy rozszerzyć okrąg – ograniczając zasięg działania narzędzia. Zwolnienie przycisku myszy spowoduje narysowanie okręgu, wykonanie obliczeń i przedstawienie wyników widoczności.