Narzędzia strony

03.01.2020 -- Analizy widoczności wzdłuż zadanej linii

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową funkcjonalność: analizy widoczności wzdłuż zadanej linii. Dostęp do nowej funkcjonalności znajduje się w menu „NUMERYCZNY MODEL TERENU”.

Po wybraniu funkcji możemy ustalić wysokość nad terenem na jakiej znajduje się obserwator (domyślnie 1,5 m), a następnie wybieramy „Rysuj”, aby wskazać interesującą nas linię, wzdłuż której będzie wykonana analiza widoczności. Linię wskazujemy klikając lewym klawiszem myszy na jej początek (od tej chwili linia jest rysowana na bieżąco do aktualnej pozycji kursora), a kiedy chcemy zakończyć zwalniamy lewy klawisz myszy, co powoduje narysowanie linii, wykonanie obliczeń i przedstawienie wyników widoczności.