Narzędzia strony

04.12.2020 -- Rozszerzenie zakresu pobierania danych BDOO

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” w folderze „Topografia” zmieniliśmy konfigurację warstwy „Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych” W oparciu o  nową usługę WMS. Obecnie warstwa umożliwia, nie tylko tak jak poprzednio, pobranie paczek BDOO z danymi wojewódzkimi, ale dodatkowo także pobranie zestawu danych BDOO dla całego kraju.