Narzędzia strony

05.10.2020 -- Konkurs na opracowanie aplikacji ułatwiającej wykorzystanie danych BDOT10k

Ogłosiliśmy konkurs na opracowanie aplikacji internetowej umożliwiającej wykonywanie wizualizacji i analiz na danych zgromadzonych w zintegrowanej kopii Baz Danych Obiektów Topograficznych (Z-BDOT10k), wchodzących w skład centralnej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 100 000 złotych netto. Zgłaszanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie jest możliwe do 12 października 2020 r. (godz.13:00). Natomiast prace konkursowe należy składać do 30 listopada 2020 r. (godz. 12:00). Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna lub firma jeśli spełnią warunki określone w Regulaminie Konkursu. Więcej informacji na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.