Narzędzia strony

06.03.2020 -- Szkolenia z Geportalu dla administracji rządowej

Od 14 lutego 2020 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii prowadzi cykl szkoleń dotyczących możliwości wykorzystania serwisu www.geoportal.gov.pl w administracji rządowej.

 

Do tej pory w szkoleniu wzięli udział pracownicy: Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Łącznie przeszkolono ponad 145 osób, a w najbliższym czasie przewidziane jest przeszkolenie kolejnych grup. W obecnym cyklu szkoleń realizowanym do 15 maja 2020 r. zaplanowano łącznie przeszkolenie 580 osób.