Narzędzia strony

06.10.2020 -- GUGiK na konferencji Europejskiego Forum Geografii i Statystyki EFGS 2020

Tegoroczna międzynarodowa konferencja Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS) odbędzie się w formie webinarium 20-21 października 2020 r. Podczas sesji otwarcia tego corocznego wydarzenia zaplanowano wystąpienie przedstawicieli Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Konferencja jest jednym z ważniejszych działań EFGS promujących integrację danych statystycznych z informacją geoprzestrzenną w sektorze publicznym. W tym roku EFGS 2020 webinar organizowany jest przez Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Eurostatem, EFGS i Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.