Narzędzia strony

06.10.2020 -- Statystyka pobierania danych we wrześniu

Dzięki uwolnieniu danych przestrzennych w związku z nowelizacją ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne od 31 lipca 2020 r. można je bezpłatnie pobierać m. in. ze strony www.geoportal.gov.pl. W ciągu ostatniego miesiąca pobrano 53,89 TB danych przestrzennych. Najwięcej danych pobrano 10 września – 3,85 TB.