Narzędzia strony

07.02.2020 -- Zastępca Głównego Geodety Kraju Alicja Kulka nagrodzona Medalem 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Podczas noworocznego zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich Zastępca Głównego Geodety Kraju Alicja Kulka została uhonorowana Medalem 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich.