Narzędzia strony

07.07.2020 -- Wsparcie we wdrażaniu układu PL-EVRF2007-NH

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wspiera jednostki samorządowe szczebla powiatowego we wdrożeniu układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

Wsparcie merytoryczne polega na pomocy w przygotowaniu dokumentacji technicznej oraz udostępnianiu niezbędnych danych. Główny Geodeta Kraju udziela również wsparcia finansowego w zakresie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej. Pomoc udzielana jest na podstawie zawartego porozumienia i polega na refundacji części kosztów poniesionych przez powiat na prace geodezyjne związane z wdrażaniem układu PL-EVRF2007-NH. 

Poniżej lista, wraz z aktualnym stanem realizacji prac, powiatów które dotąd zwróciły się do GUGiK z wnioskiem o wsparcie finansowe:

Lp.

Jednostka samorządu

Aktualny status udzielonego wsparcia

          1.

Powiat Włoszczowski

Porozumienie zrealizowane

          2.

Powiat Wielicki

Zawarto porozumienie

          3.

Miasto Płock

Zawarto porozumienie

          4.

Powiat Kutnowski

Zawarto porozumienie

         5.

Powiat Wejherowski

Zawarto porozumienie

         6.

Miasto Piekary Śląskie

Przekazano propozycję wsparcia

         7.

Powiat Lubaczowski

Przekazano propozycję wsparcia

          8.

Miasto Słupsk

Przekazano propozycję wsparcia

          9.

Powiat Głogowski

Przekazano propozycję wsparcia

       10.

Powiat Zgorzelecki

Przekazano propozycję wsparcia

       11.

Powiat Tarnobrzeski

W trakcie analizy

       12.

Powiat Moniecki

W trakcie analizy

       13.

Miasto Częstochowa

W trakcie analizy

       14.    

Powiat Cieszyński

W trakcie analizy

       15.    

Powiat Gnieźnieński

W trakcie analizy

       16.

Powiat Nowotarski

W trakcie analizy