Narzędzia strony

07.07.2020 -- Zawieszenie pobierania opłat za udostępnianie satelitarnych obserwacji ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych znowelizowanej ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zawieszającej pobieranie opłat za udostępnianie zbiorów danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnia nieodpłatną możliwość pobierania obserwacji satelitarnych z fizycznych stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS, udostępnianych w ramach serwisu POZGEO D.