Narzędzia strony

07.10.2020 -- GUGiK nadzorowany przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

W związku z rekonstrukcją rządu Główny Urząd Geodezji i Kartografii będzie odtąd nadzorowany przez Wicepremiera, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina, który odebrał nominację z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy.

Nadzór wynika z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  (Dz. U. z 6 października 2020 r. poz. 1718) Główny Geodeta Kraju jest organem nadzorowanym przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

il. 1.png