Narzędzia strony

08.05.2020 -- Ulepszone wyszukiwanie działek w portalu ZSIN

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach został wzbogacony o nową wyszukiwarkę działek bazującą na usłudze ULDK, a dzięki temu użytkownicy uzyskali możliwość wyszukiwania (lokalizacji) działek ewidencyjnych na podstawie wszystkich powiatowych baz ewidencji gruntów i budynków.

Działkę ewidencyjną można wyszukać na podstawie:

1.     identyfikatora działki

2.     nazwy obrębu i numeru działki.

Wyszukiwanie na podstawie identyfikatora jest jednoznaczne, tzn. daje zawsze tylko jedną pozycję.

Wyszukiwanie w drugim wariancie (na podstawie nazwy obrębu i numeru działki) nie zawsze jest jednoznaczne i czasami można w wyniku otrzymać kilka lub kilkanaście działek, ze względu na powtarzające się nazwy obrębów. Tak jest w przedstawionym na ilustracji przykładzie: przy wyszukiwaniu działki nr 350 w obrębie Adamów pojawia się 5 pozycji. Aby w takiej sytuacji dotrzeć do właściwej działki należy wybrać ją z uzyskanej listy.